CZK EUR

Info :  +420 777 157 508

Nákupní košík 0 ks zboží za 0 CZK

    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 4x4 Offroad shop.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny 4X4 OFFROAD SHOP jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
    Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu 4x4 OFFROAD SHOP kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. (viz také Ochrana osobních dat zákazníků)
    Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
    Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo platby (při platbě převodem).
    V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty.
    4x4 OFFROAD SHOP si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován E-mailem, nebo telefonicky.
    V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) nás zákazník může požádat o přednostní vyřízení objednávky. Lze tak učinit vzkazem administrativě nejlépe telefonicky současně s odesláním objednávky dále pak E-mailem nebo SMS zprávou. Zboží odešleme službou PPL s doručením do 24 hodin (následující pracovní den od odeslání).
    Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

Nedoručené zásilky

    Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
    Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
    Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
    Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v 4x4 OFFROAD SHOPu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

Reklamace

    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny 4x4 OFFROAD SHOP a právním řádem platným v České republice.
    Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
    Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem 4x4 OFFROAD SHOP reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci E-mailem nebo písemně.
    Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
    Petr Marušák
    Svébořická 617, 471 24 Mimoň
    Tel.777 157 508 , E-mail p.marusak@4x4patrolteam.cz


    Oznámení o závadách musí obsahovat:
        jméno kupujícího
        adresu
        E-mail
        číslo objednávky
        podrobný popis závady
        popis, jak závada vznikla
    Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
    Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
    V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
    Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
    V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí na adresy v České republice 4x4 OFFROAD SHOP . U případných opakovaných výměn poštovné nehradíme. Poštovné u zásilek s výměnami do zahraničí hradí zákazník. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí 4x4 OFFROAD SHOP poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím), složenkou nebo bankovním převodem. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí 4x4 OFFROAD SHOP.
    UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! 4x4OFFROADSHOP.CZ si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku! .
    Při objednání chromových doplňků (disků,světel...) prodávající nenese odpovědnost za kvalitu chromu,nebo pochromování,vzhledem k obtížnosti s údržbou těchto výrobků.

Závěrečná ustanovení

    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
    Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny 4x4OFFROADSHOP.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
    Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

© 2011 4x4offroadshop.cz - Heřmanice 99, 471 25 Jablonné v Podještědí,
Tel: +420 777 157 508, E-mail: p.marusak@4x4patrolteam.cz

Naleznete nás také
na sociálních sítích

Facebook YouTube

Developed by Ace IT s.r.o.

Designové prodejní stojany pro Vaše promo. | Srovnejte si povinné ručení auta 2014 za pár sekund. | Spolehlivá Asistenční služba pro ČR a Evropu. | Česká Miss je jedinou národní a nejprestižnější soutěží krásy | Česká Miss je jedinou národní a nejprestižnější soutěží krásy | Smileparking kvalitní parkování u letiště . | Nová auta honda Česká Lípa | Pronájem tiskáren a kopírek v Praze s nulovými nebo minimálními náklady. | Koupelny Liberec od profesionálů v oboru.