CZK EUR

Info :  +420 777 157 508 

Nákupní košík 0 ks zboží za 0 CZK

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 4x4 Offroad shop.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

    Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny 4X4 OFFROAD SHOP jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
    Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu 4x4 OFFROAD SHOP kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. (viz také Ochrana osobních dat zákazníků)
    Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
    Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo platby (při platbě převodem).
    V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty.
    4x4 OFFROAD SHOP si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován E-mailem, nebo telefonicky.
    V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) nás zákazník může požádat o přednostní vyřízení objednávky. Lze tak učinit vzkazem administrativě nejlépe telefonicky současně s odesláním objednávky dále pak E-mailem nebo SMS zprávou. Zboží odešleme službou PPL s doručením do 24 hodin (následující pracovní den od odeslání).
    Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

    Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
    Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
    Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.
    Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v 4x4 OFFROAD SHOPu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny 4x4 OFFROAD SHOP a právním řádem platným v České republice.
    Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
    Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem 4x4 OFFROAD SHOP reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci E-mailem nebo písemně.
    Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
    Petr Marušák
    Svébořická 617, 471 24 Mimoň
    Tel.777 157 508 , E-mail p.marusak@4x4patrolteam.cz


    Oznámení o závadách musí obsahovat:
        jméno kupujícího
        adresu
        E-mail
        číslo objednávky
        podrobný popis závady
        popis, jak závada vznikla
    Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
    Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
    V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
    Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
    V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí na adresy v České republice 4x4 OFFROAD SHOP . U případných opakovaných výměn poštovné nehradíme. Poštovné u zásilek s výměnami do zahraničí hradí zákazník. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí 4x4 OFFROAD SHOP poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím), složenkou nebo bankovním převodem. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí 4x4 OFFROAD SHOP.
    UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! 4x4OFFROADSHOP.CZ si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku! .
    Při objednání chromových doplňků (disků,světel...) prodávající nenese odpovědnost za kvalitu chromu,nebo pochromování,vzhledem k obtížnosti s údržbou těchto výrobků.

    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
    Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny 4x4OFFROADSHOP.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
    Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

© 2011 4x4offroadshop.cz - Heřmanice 99, 471 25 Jablonné v Podještědí,
Tel: +420 777 157 508, E-mail: p.marusak@4x4patrolteam.cz

Naleznete nás také
na sociálních sítích

Facebook YouTube

Colour Options for Your European Windows We're used to seeing red, white and blue colours on our homes, but now that the holidays are coming to an end and Christmas time is rapidly approaching, we are turning our attention to colours that will make our homes look beautiful and we can choose from a huge range of colour schemes. No longer confined to the ever popular red, white and blue of the 60s, there is a huge range of colours now available on the market. But which colours will suit your home best? The bold colours of red, pink and yellow are still very popular. They provide vibrant ness, pizzazz and a general feeling of excitement and give your home and European windows a brand new feeling. Whilst the brighter tones of red and green are still very popular, they are becoming less popular as the Christmas season approaches. Christmas time is traditionally associated with bright colours, and unless you choose to buy a red and green combination, red and green would make a really boring combination and would certainly be less stylish than if you went for a more unusual, unusual combination. Orange and yellow are still very much popular and will continue to be for many years for European Windows, although these are slightly less traditional than the other classic colours. Both these colours provide great colour and give your home a healthy dose of colour and sunshine. They will also allow the home to look more open and spacious. Wooden and upvc frames of European Windows are very popular at the moment, and whilst some people may prefer the feel of traditional round European window frames, there is something about the horizontal movement that wooden frames offer. You will find that round and horizontal European Windows frames can create a very open, open feeling in your home, and the horizontal movement makes a dramatic entrance on the outside. You will find that wooden windows can be great for window treatments, because of their appearance, and even though they will not always look best in every home, they will always look great in a number of homes with the European Windows. Once again, European Windows treatments can be quite different, and you may have your heart set on using something slightly different, rather than plastic European Windows. It is all down to personal preference, and whichever you decide on, they will create a style and personality in your home. Perhaps you are looking for something a little more modern, with amazing curtains and furniture, and then you should consider investing in some new casement European Windows. Casement European Windows are great for providing a sense of space, whilst opening your home up to all sorts of additional possibilities, because unlike traditional windows. So whatever your home needs are, whether its colours style, character or design, there are amazing European Windows to suit any home, and the world of colours that are available will provide you with a wide range of options. This means that no matter what your budget is, you will be able to find some great alternatives.

Developed by Ace IT s.r.o.

Designové prodejní stojany pro Vaše promo. | Srovnejte si povinné ručení auta 2014 za pár sekund. | Spolehlivá Asistenční služba pro ČR a Evropu. | Česká Miss je jedinou národní a nejprestižnější soutěží krásy | Česká Miss je jedinou národní a nejprestižnější soutěží krásy | Smileparking kvalitní parkování u letiště . | Nová auta honda Česká Lípa | Pronájem tiskáren a kopírek v Praze s nulovými nebo minimálními náklady. | Koupelny Liberec od profesionálů v oboru.